Μενού Κλείσιμο

Ενότητα Υ1. «Αγορά Εργασίας και Οριζόντιες, Οργανωτικές, Επιχειρηματικές και Διοικητικές Ικανότητες». Υποενότητα 3: Οριζόντιες, Οργανωτικές, Επιχειρηματικές και Διοικητικές Ικανότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και απασχολησιμότητας (Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης)
Ενότητα Υ4. «Αγροτική Επιχειρηματικότητα». Υποενότητα 1 (Καθηγητής Βαγγέλης Τζουβελέκας).
Ενότητα Υ5. «Management, υπηρεσίες και ρυθμιστικό πλαίσιο τουρισμού» (Επ. Καθηγητής Κωστής Μανασάκης).
Ενότητα Ε.2. «Τυποποίηση Προδιαγραφές Πρότυπα Ποιότητας για αγροτικά προϊόντα». ΜΕΡΟΣ 1: Η έννοια και η σημασία της Ποιότητας στην Αγροτική Παραγωγή (Καθηγητής Φίλιππος Βερβεριδης)
Ενότητα Ε1. «Ανάληψη Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα». Μελέτη Περίπτωσης (Δρ Μανώλης Βέργης)
Ενότητα Υ.3. «Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της Επικοινωνίας και των Αρχών της Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Πελάτη & Διαχείριση Παραπόνων, Αντιρρήσεων και Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.» Video από την ασύγχρονη διδασκαλία (Δρ Κυριάκος Κώτσογλου)