Μενού Κλείσιμο

Y.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφορά στην αγροτική επιχειρηματικότητα. Αρχικά επιχειρείται η διασάφηση εννοιών που σχετίζονται με την αγροτική επιχειρηματικότητα, όπως η κλασσική αγροτική δραστηριότητα, ο αγροτικός τομέας, αγροτική οικονομία κ.ά., και περιγράφονται τα διαρθωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Στη συνέχεια, η ενότητα εστιάζει στην αγροτική επιχειρηματικότητα, στη ζωική παραγωγή και στην μελέτη ίδρυσης μίας κτηνοτροφικής μονάδας. Ακολούθως, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα βήματα που ακολουθούνται για την επιτυχή διαδικασία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Συν τοις άλλοις, αναλύεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα καθώς επίσης τα στάδια που ακολουθούνται για την ίδρυση και οργάνωση ενός αγροτικού συνεταιρισμού. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μία «μελέτη περίπτωσης» ενός επιτυχημένου αγροτικού συνεταιρισμού στην Ελλάδα.

Επιμορφωτής : Β. Τζουβελέκας

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Υ4

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 7

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 8

5

5