Μενού Κλείσιμο

E.3. Εξαγωγικό Marketing

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφορά τα ζητήματα που έχουν σχέση με το Εξαγωγικό Marketing, δηλαδή τις διαδικασίες,, τις πολιτικές και την στρατηγική που είναι απαραίτητο να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στη διεθνή αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα θα εξετάσει θέματα όπως: Διεθνές Εμπόριο, Θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος του David Ricardo, δείκτες μέτρησης της ανταγωνιστικότητας και επιδόσεις κρατών στο διεθνές εμπόριο, σύμφωνα με την παγκόσμια Τράπεζα.

Θα συζητήσουμε για τις θεωρίες του marketing, τι είναι marketing και τι το διεθνές marketing.

Επίσης, θα αναπτυχθούν θέματα όπως: το παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, ανάλυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, έρευνα αγοράς και διαδικασία επιλογής της αγοράς στόχου.

Τιμολόγηση για διεθνείς αγορές, στρατηγική δικτύων διανομής, προβολή και επικοινωνία στις διεθνείς αγορές.

Η εκπαιδευτική ενότητα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης για την εξαγωγική στρατηγική οινοποιητικής βιομηχανίας.

Επιμορφωτής : Ν. Μπουνάκης

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Ε3

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 15

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 16

5

5