Μενού Κλείσιμο

Αξιολόγηση Επιμορφούμενων

Η τελική αξιολόγηση των επιμορφούμενων θα γίνει με τεστ  ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, από δεξαμενή ερωτήσεων των ενοτήτων που παρακολούθησαν.

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως: Μέρα 222