Μενού Κλείσιμο

E.4. Ικανότητες Επικοινωνίας και Διαπραγμάτευσης στην εργασία και το επιχειρείν

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εστιάζει στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στην ικανότητα της διαπραγμάτευσης, σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην επικοινωνία, στην διαπραγματευτική ικανότητα και στη σύνδεση της επικοινωνίας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Μεταξύ άλλων, περιγράφονται οι βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες και παρουσιάζονται και αναλύονται τα είδη της διαπραγμάτευσης, οι τύποι του διαπραγματευτή και οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια επιχειρείται μία σύνοψη των σταδίων της προετοιμασίας για συμμετοχή στη διαπραγματευτική διαδικασία, του προφίλ του διαπραγματευτή εν ώρα διαπραγμάτευσης και των παραμέτρων που υπονομεύουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Επιμορφωτής : Σ. Καυκαλάς

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Ε4

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 17

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 18

5

5