Μενού Κλείσιμο

Επιμορφωτές

Φίλιππος Βερβερίδης

Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – ΕΛΜΕΠΑ

Μανώλης Βέργης

Διδάκτωρ Οικονομολόγος, Ερευνητής της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στέλεχος Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας – ΙΤΕ

Σήφης Καυκαλάς

Διδάκτωρ Οικονομολόγος, Διδάσκων Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητής Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Π.Κ.

Κυριάκος Κώτσογλου

Διδάκτωρ Μηχανικός, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης στους Τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού

Κωστής Μανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής Πολιτικής, Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Νίκος Μπουνάκης

Σύμβουλος Εξαγωγικών Επιχειρήσεων, Διδάσκων Marketing Αγροτικών Προϊόντων, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο -ΕΛΜΕΠΑ

Νίκος Παπαδάκης

Καθηγητής και Διευθυντής ΚΕΠΕΤ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ., Αν. Διευθυντής ΚΕΜΕ-Π.Κ., Μέλος της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Βαγγέλης Ταλιούρης

Διδάκτωρ και Ερευνητής ΚΕΠΕΤ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ., Διδάσκων ΕΛΜΕΠΑ)

Βαγγέλης Τζουβελέκας

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης