Μενού Κλείσιμο

Y.2. Συμβουλευτική και Ενεργοποίηση – Ενδυνάμωση των ατόμων με όρους coaching και mentoring

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αφορά στη συμβουλευτική και ενεργοποίηση –ενδυνάμωση των ατόμων με όρους coaching και mentoring, εστιάζοντας στην οριζόντια διάσταση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει μία δέσμη
προτεινόμενων στοχευμένων δράσεων τόσο σε περιφερειακό και τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο που αφορούν στο coaching και mentoring της συμβουλευτικής και ενεργοποίησης-ενδυνάμωσης των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στα πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ΔΒΜ, όπως και της απασχόλησης.Αρχικώς, περιγράφεται και αναλύεται μία δέσμη γενικών δράσεων για την Συμβουλευτική και Ενεργοποίηση – Ενδυνάμωση των ατόμων με όρους coaching και mentoring, εστιάζοντας στην οριζόντια διάσταση της συμβουλευτικής στα άτομα σε εθνικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, η διδακτική ενότητα προβαίνει στην περιγραφή και ανάλυση δύο επιμέρους δεσμών δράσεων, που αφορούν: i.σε στοχευμένες δράσεις στα πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ii. σε στοχευμένες δράσεις στο πεδίο της απασχόλησης (π.χ. η προώθηση και η αναβάθμιση των δράσεων ΣΥΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ, η αναβάθμιση των υπηρεσιών συμβουλευτικής του ΟΑΕΔ και των ΚΠΑ 2, η ενδυνάμωση και η ενεργός υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, η δημιουργία one-stop-shops (κέντρα εξυπηρέτησης νέων και ιστοσελίδας-κόμβου για την ενημέρωση των ατόμων για επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διαδρομές και για ζητήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.α.). Στη συνέχεια η ενότητα δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των εργαζομένων και ανέργων- δυνάμει εργαζόμενων στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού.

Επιμορφωτής : Ν. Παπαδάκης

Αναλυτική ύλη για την ενότητα Υ2

Ημέρες – Ώρες ΕπιμόρφωσηςΏρες
Σύγχρονη(εξ αποστάσεως): Μέρα 3

Ασύγχρονη (εξ αποστάσεως): Μέρα 4

5

5