Μενού Κλείσιμο

Έναρξη επιμόρφωσης 25/9

Η Επιμόρφωση θα αρχίσει το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου (09.00-14.00), με την επιμόρφωση των επιμορφούμενων στη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και την 1η ασύγχρονη διδασκαλία και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Νοεμβρίου με την τελική αξιολόγηση των επιμορφούμενων.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με μια ματιά